Montessori Lyceum Groningen

Helperbrink 30
9722 EP Groningen
montessorilyceumgroningen.nl/index.html
Werkt samen met Prins Claus Conservatorium
Montessori Lyceum Groningen

MONTESSORI LYCEUM GRONINGEN

Het Montessori Lyceum Groningen is een openbare htl/havo/atheneum-school voor het voortgezet onderwijs. De school valt onder het Zernike College, onderdeel van O2G2.Het Montessori Lyceum is een school met een uitdagende onderwijsvisie en een erkend Montessoriprofiel. Leerlingen ontwikkelen zich in een stimulerende omgeving tot onafhankelijke jonge mensen. Ook is het Montessori Lyceum Groningen een officiële Cultuurprofielschool.

 

JONG TALENT MUZIEK

Al enkele jaren werkt het Zernike College samen met het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool Groningen binnen de ‘Jong Talent Muziek’ (JTM). Zo is het Montessori Lyceum samen met het Harens Lyceum al jaren een muzikale kweekvijver voor Jong Talent Muziek.Sinds het uit elkaar stromen van de scholen van het Zernike College (het Harens Lyceum, het Montessori Vaklyceum en het Montessori Lyceum Groningen) is het Montessori Lyceum Groningen bezig de JTM een eigen uitdagend en leerlinggericht te geven. Er is volop ruimte voor ideeën, experimenten en uitdagingen die passen bij de behoefte van de leerlingen die meer willen doen op het gebied van dans en muziek. Wanneer leerlingen ervoor kiezen zich voor te bereiden op een muzikale vervolgopleiding of op een traject in een vooropleiding worden extra theorielessen aangeboden zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op de naderende audities.

 

DAMU-LICENTIE

JTM-leerlingen die naast hun reguliere opleiding ook onderwijs volgen in een talentklas of vooropleiding van een conservatorium of popacademie kunnen gebruik maken van de DAMU-regeling. Deze door de minister toegekende licentie biedt wettelijke mogelijkheden om zeer talentvolle scholieren beter te kunnen faciliteren bij het combineren van hun voortgezet onderwijs met een op de beroepspraktijk gerichte vooropleiding Muziek. Een gemiddelde DAMU leerling studeert elke dag 3 uur op zijn/haar instrument, repeteert in avonden of weekenden in orkesten of ensembles en volgt praktijk- en theorielessen op een conservatorium. Ze krijgen daarom op het Montessori Lyceum Groningen vrijstellingen voor verschillende vakken, zodat ze tijd kunnen besteden aan hun muzikale activiteiten of hun schoolwerk op orde kunnen maken. Ook leerlingen die in een vooropleiding van de dansacademie zitten, kunnen gebruik maken van de DAMU regeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Mark Verkuil
m.verkuil@o2g2.nl
0653691237


montessorilyceumgroningen.nl