Minister van OCW verhoogt subsidieplafond reiskostenvergoeding

Goed nieuws van het ministerie van OCW. Aanvankelijk was er 170.000 euro gereserveerd voor de tegemoetkoming reiskosten, waarvan DAMU-leerlingen gebruik kunnen maken als ze ver moeten reizen om op hun school te komen. Omdat er meer is aangevraagd, heeft minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media besloten om 30.000 euro meer te reserveren en daarmee het subsidieplafond voor het schooljaar 2019/2020 te verhogen naar 200.000 euro. Daarmee krijgen alle leerlingen die binnen de voorwaarden vallen van de regeling een reiskostenvergoeding.

link