Wat is Stichting DAMU?

Het niveau van de huidige professionele orkesten of dansgezelschappen is (mede door de globalisering) dermate hoog, dat het noodzakelijk is om op jonge leeftijd aan een intensieve voorbereiding op een studie in het Hoger Kunst Onderwijs te beginnen om in de toekomst een rol van betekenis te kunnen spelen in het professionele werkveld. Jong beginnen betekent niet alleen veel muziek- en of dansuren draaien, maar betekent ook een sterke academische vorming gecombineerd met de juiste studiementaliteit en studiehouding. Er is een duidelijke relatie tussen “het goed op school doen” en “goed dansen/musiceren”. Het is de taak van de school om het voorbereidend kunstonderwijs te combineren met het reguliere onderwijs en daarin vooral de verbanden aan te geven. Daarin is maatwerk, flexibiliteit en expertise noodzakelijk.

De Stichting DAMU werd in 2006 opgericht door de School voor Jong Talent (Den Haag) en het Gerrit van der Veen College (Amsterdam). Doelstelling van de stichting is het behartigen van de belangen van de Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs die in samenwerking met conservatoria en dansvakopleidingen (HBO) aangepaste curricula vormgeven, op basis van de zogenaamde DAMU-regeling, en alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De DAMU-regeling biedt scholen – inmiddels zijn het er twaalf –  de mogelijkheid om het curriculum van jonge talenten aan te passen (denk bv. aan vrijstellingen of gespreide examens).

De Stichting is daarin gesprekspartner van Inspectie van het Onderwijs, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de netwerken Dans en Muziek.

Daarnaast vindt de stichting het zeer belangrijk dat een talentenopleiding toegankelijk moet blijven voor alle leerlingen, ook als de ouders de kosten van de opleiding niet kunnen dragen. Samen met OCW heeft de stichting een speciale regeling getroffen om ouders in de reiskosten tegemoet te komen.

Beleidsregel DAMU

Het formele startpunt van Stichting DAMU was de DAMU-regeling oftewel de Beleidsregel DAMU. Deze beleidsregel geeft de 12 DAMU-scholen in Nederland ruimte die andere scholen niet hebben om leerlingen extra te faciliteren. Hoe de mogelijkheden van deze beleidsregel er in detail uitzien, vindt u in het volgende overzicht: link