Interfaculteit School voor Jong Talent

Juliana van Stolberglaan 1
2595 CA Den Haag
Werkt samen met Koninklijk Conservatorium
Interfaculteit School voor Jong Talent

De Interfaculteit School voor Jong Talent (SvJT) maakt deel uit van Het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (tezamen de Hogeschool der Kunsten Den Haag genoemd) en is gehuisvest in het gebouw van het Koninklijk Conservatorium. Binnen de SvJT combineren jonge musici en dansers hun reguliere schoolprogramma (basisonderwijs groep 7 en 8 of voortgezet onderwijs) met een intensief voorbereidend beroepsprogramma. Het doel van de SvJT is dan ook een succesvolle doorstroom naar het hoger nationale of internationale kunstonderwijs inclusief een middelbaar school diploma. De school biedt een havo en vwo (inclusief gymnasium) traject aan en heeft ook voor de talenten met een vmbo tl advies een programma ontwikkeld waarmee leerlingen kunnen doorstromen naar de havo. De klassen op de SvJT zijn zeer klein en de leerlingen komen uit heel Nederland. Voor leerlingen die te ver weg wonen zijn gastgezinnen beschikbaar. Om op de SvJT te komen zul je altijd een toelatingsexamen moeten voor muziek, dans of beeldende kunst. Daarbij leggen we de lat hoog. Na een positief verlopen toelatingsexamen en een toelatingsgesprek kan de leerling geplaatst worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dhr. J. van Bilsen
j.vanbilsen@koncon.nl
070-3151417
Juliana van Stolberglaan 1
2595 CA den Haag