Beekdal Lyceum

Bernhardlaan 49
6824LE Arnhem
beekdallyceum.nl
Werkt samen met ArtEZ University of the Arts
Beekdal Lyceum

Het Beekdal Lyceum is een havo-vwo school met een tweejarige brugperiode. In de onderbouw kiezen leerlingen voor een sport- of een cultuurprofiel. In samenwerking met ArtEZ Dansacademie verzorgt het Beekdal Lyceum de Vooropleiding Dans en de Vooropleiding Muziek (waarover hieronder meer). Daarnaast is het Beekdal een Topsport TalentSchool en biedt het speciale faciliteiten voor topsporters. Samen met BVO Vitesse vormt het Beekdal de Vitesse Voetbal Academie. Het Beekdal Lyceum kiest er voor het onderwijs voornamelijk klassikaal vorm te geven vanuit vakkenstructuur. In de loop van het schooljaar worden in de eerste twee leerjaren drie keer per jaar, en in leerjaar 3 twee keer per jaar, projectweken (Beekweken) georganiseerd waarin het leren thematisch is georganiseerd.

De school heeft heterogene brugklassen in leerjaar 1 en 2 om de definitieve keuze tussen havo of vwo nog twee jaar uit te stellen. De ruimte die daardoor in het rooster ontstaat, wordt gebruikt om de danslessen in het reguliere rooster in te bedden. Op die manier is de combi tussen dans en school net iets minder pittig.

De samenwerking tussen ArtEZ en het Beekdal Lyceum loopt al enkele decennia. In al die jaren zijn er jaar in jaar uit talenten afgeleverd bij de bachelor Danser/Maker van ArtEZ, maar ook bij andere dansvakopleidingen in binnen- en buitenland. Meer recent is daar de Vooropleiding Muziek (Top Talent Muziek Academie) aan toegevoegd, om ook de exceptionele talenten op het gebied van muziek te kunnen ondersteunen in de zware combi van vooropleiding en voortgezet onderwijs.

De vooropleidingen zijn geïntegreerd in het reguliere onderwijs van het Beekdal Lyceum. Roosters worden aangepast om de dans- en muzieklessen te kunnen faciliteren.

Op maat wordt er telkens gekeken wat de wensen en behoeften van de leerling zijn. Dans- en muziekleerling kunnen op het Beekdal alle profielen kiezen en zijn niet beperkt tot enkel het C&M-profiel. De focus ligt vol op dans en muziek, maar tegelijkertijd haalt de leerling een volwaardig havo- of vwo-diploma, dat ook toegang biedt tot andere hbo- of wo-studies.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Joep Timmermans
j.timmermans@beekdallyceum.nl
0263209820