Valuas College

Craneveldstraat 33
5914 SG Venlo
valuascollege.nl/
Valuas College

Het Valuascollege staat midden in de samenleving en heeft veel te maken met ontwikkelingen binnen en buiten de school. Passend onderwijs, nieuwe referentieniveau’s voor taal- en rekenen, burgerschapsvorming, invloed van de sociale media en governance zijn belangrijke ontwikkelingen in de maatschappij.

Ook intern maakt het Valuascollege een ontwikkeling door. Een nieuwe organisatie, versterkte aandacht voor de kwaliteit van ons onderwijs en ontwikkeling van onze leerlingen als ook begeleiding voor (nieuw) personeel en onze planning vragen veel aandacht. Het Valuascollege wil vanuit haar eigen kracht en kwaliteit een antwoord vinden op deze zaken en heeft om die reden de volgende visie ontwikkeld.

Onze visie

Het Valuascollege richt het leren op alle niveaus in langs drie kernwaarden: passie, ontmoeten en er toe doen. Zij vormen de basis van waaruit de betekenisgeving, de resultaten en de (leer)gemeenschap worden vormgegeven. Zij maken het Valuascollege uniek als school en maken dat iedere medewerker, bezoeker, leerling en samenwerkingspartner ons ook als zodanig beleeft. De begrippen hebben gevolgen voor de vormgeving van het onderwijs en de organisatie, voor het leiderschap en het medewerkerschap, voor de leerling en voor de gemeenschap waarin het Valuascollege actief is en zich verantwoordelijk voelt. Het Valuascollege wil leerlingen laten ervaren dat leren loont, passie prikkelt, autonomie activeert en talent telt.

 •  Valuascollege: plaats van passie
  Het Valuascollege is een plaats waar met passie gewerkt wordt en waar men kan werken aan de eigen passie. Waar de liefde voor zowel de leerling als het vak voorop staat.
 • Valuascollege: plaats van ontmoeten
  Het Valuascollege is een plaats waar je ontmoet en ontmoet wordt op een wijze die als zinvol, uitdagend en verrijkend wordt gezien.
 • Valuascollege: plaats waar je er toe doet
  Het Valuascollege is een plaats waar iedereen er toe doet en iedereen zich gewaardeerd weet.

Belangrijke pijlers om deze visie te realiseren zijn:

 • Doorlopende leerlijnen en zorglijnen
 • Samenwerking
 • Maatwerk
 • Samenhang

Valuascollege…méér dan een school!

Valuas College
Valuas College
Valuas College
Valuas College
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pien Brand
pbrand@ogvo.nl
0646646826


valuascollege.nl/