Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Prinsenlaan 82
3066 KA Rotterdam
tvo-rotterdam.nl/Algemeen/Home
Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Onder schooltijd dansen! Dat kan in onze eigen dansstudio’s. Thorbecke Voortgezet Onderwijs heeft een samenwerking met Lucia Marthas Institute for Performing Arts (www.luciamarthas.nl).

Binnen onze school biedt deze samenwerking 2 danstrajecten:
Highschool dans
Tijdens het normale lesrooster wordt ongeveer 6 uur dans worden aangeboden. Alle lessen worden gegeven door docenten van Lucia Marthas Institute for Performing Arts. Je krijgt les in verschillende dansstijlen waaronder urban, pop show musical, jazz/modern en klassiek. Regelmatig kun je laten zien wat je geleerd hebt, tijdens optredens binnen en buiten de school.
Vooropleiding dans/zang (DAMU)
Iemand die van dans zijn beroep wil maken moet vroeg beginnen. Daarom heeft Lucia Marthas Institute for Performing Arts een vooropleiding. Leerlingen in het voortgezet onderwijs worden voorbereid op eventuele voortzetting op mbo- of hbo-niveau. Zelfs leerlingen van de basisschool kunnen al naar de vooropleiding.

Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Danstalenten in het voortgezet onderwijs kunnen een van de volgende trajecten volgen in Rotterdam:
1. Vooropleiding Bovenbouw mbo & hbo (vbbmh): dit is een vooropleidingstraject op dagelijkse basis naast regulier mavo- of havo/vwo-onderwijs. Het bereidt leerlingen voor op een eventuele doorstroom naar het mbo- of hbo-kunstonderwijs. Bij Thorbecke VO heet dit het vbbmh-traject. Binnen dit traject worden verschillende dansstijlen aangeboden waaronder ballet, urban, pop show musical dans, tap, modern maar ook zanglessen en fysieke training. Vbbmh klassen krijgen tussen 10 en 15 uur vooropleiding lessen in de week.

Deze opzet valt onder de DAMU-regeling en is te vergelijken met de combinatie onderwijs en topsport, waar Thorbecke Voortgezet Onderwijs als Topsport Talentschool al 20 jaar mee werkt.
2. Vooropleiding bovenbouw buitenschools (Vbbb): binnen dit traject volgen leerlingen na schooltijd 6 tot 10 uur lessen aan Lucia Marthas Institute for Performing Arts.

Kosten
De kosten voor zowel de highschool Dans als voor leerlingen die onder de DAMU -regeling vallen, bedragen € 195,- per jaar. Deze bijdrage is verplicht en staat los van de bijdrage die dansacademie Lucia Marthas vraagt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

mw F.H. Sprenger

010-2890450