Individueel Voortgezet Kunstonderwijs

Rustenburgerstraat 15
1074 EP Amsterdam
ivko.nl/
Individueel Voortgezet Kunstonderwijs

Het IVKO is een bijzondere kunstvak- en montessorischool. Onze school is uniek in Nederland: er is geen andere school die zo’n divers aanbod aan kunstonderwijs heeft. Tegelijkertijd haal je bij ons een regulier mavo- (vmbo-t) of havodiploma.

Het IVKO is een kleinschalige, veilige school. In schooljaar 2018/2019 tellen we zo’n 470 leerlingen. De school zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat waarin docenten en leerlingen gelijkwaardig met elkaar omgaan, elkaar vertrouwen en respecteren. Vanuit dat vertrouwen krijgen leerlingen de ruimte om te leren verantwoordelijkheid te dragen,

Onze principiƫle keuze voor kunstonderwijs houdt ook in dat wij het reguliere programma in beduidend minder tijd aanbieden. Op het IVKO hebben leerlingen dus een goede werkhouding nodig en een sterke motivatie om in de cognitieve vakken (wiskunde, talen en zaakvakken) in minder tijd tot hetzelfde resultaat te komen als op de reguliere mavo- en havo-scholen. Maar dan heb je ook wel een opleiding om trots op te zijn.

Het IVKO is een vakschool: kunst al meer dan 55 jaar in het DNA

Het IVKO werd in 1962 opgericht door Hans Snoek, oprichtster van het Scapino Ballet. Ze wilde een middelbare school voor balletleerlingen met een flexibel programma en een sterk accent op de kunstzinnige ontwikkeling van leerlingen. Het IVKO startte met onderwijs volgens de ideeĆ«n van reformpedagoog Kees Boeke. Hij wilde een alternatief bieden voor het gestandaardiseerde, klassikale onderwijs. Net als Maria Montessori en andere onderwijsvernieuwers streefde hij naar een ‘volwaardige persoonlijke ontplooiing van elk individu’. Behalve een balletafdeling bood de school een stroming waar mime, drama, taalvisualisatie, keramiek, tekenen en volksdansen werden gecombineerd met gewone vakken op mavoniveau.

In 1995 kwam het IVKO onder de vleugels van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, waar ook het Montessori Lyceum Amsterdam, het Montessori College Oost en het Metis Montessori Lyceum deel van uitmaken. Hiermee deed het montessorionderwijs zijn intrede op het IVKO en is de havoafdeling gestart.

DaMu-school

Sinds 2017/2018 is het IVKO een DaMu-school. Het geeft ons de mogelijkheid om leerlingen die op een vooropleiding dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (of elders) zitten of op een van de vooropleidingen van het Conservatorium van Amsterdam tegemoet te komen in hun talentontwikkeling. Ze besteden veel tijd aan het oefenen op hun instrument of aan dans. Maar ze hebben ook geregeld optredens. In de avonduren, elders of in het buitenland. De leerling mag binnen de wettelijke kaders enkele vakken laten vallen. De school houdt met het rooster rekening met de verplichtingen van deze leerlingen. Zij zullen daardoor wel minder lessen bij kunnen wonen en dus vaker stof zelfstandig moeten verwerken. Zij worden daarin begeleid door een speciale DaMu-mentor.

 

 

Individueel Voortgezet Kunstonderwijs