Het Stedelijk Lyceum (HSL) Kottenpark

Lyceumlaan 30
7522 GK Enschede
hetstedelijk.nl/nl/kottenpark
Het Stedelijk Lyceum (HSL) Kottenpark

De Vooropleiding Dans van het Stedelijk lyceum Kottenpark
is een voorbereiding voor het professionele dansvakonderwijs in binnen- en buitenland.

Het dansonderwijs in de vooropleiding vindt plaats binnen twee fases:
1. Basisonderwijs: Leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs kunnen kennis maken met de Vooropleiding Dans tijdens oriëntatieklas B. In deze oriënterende fase kunnen danstalent en ontwikkelingsmogelijkheden gestimuleerd worden.  Het lespakket bestaat uit twee lessen basistechniek klassieke dans, en één les caractère.

2. Voortgezet onderwijs: Studiefase V1-6. Longitudinale opbouw waarin danskwaliteiten ontwikkeld dienen te worden om een juiste startbekwaamheid te verkrijgen voor het MBO-HBO – dansvakonderwijs. De vooropleiding vindt, vanaf de brugklas, geïntegreerd plaats op Innova|VMBO-t en Kottenpark|Havo, Atheneum en Gymnasium

Het studieprogramma is in de onderwijsfasen en dansniveaus ingedeeld en is gericht op het ontwikkelen van artistieke, danstechnische en muzikale vaardigheden.

Het reguliere rooster wordt optimaal afgestemd op het dansrooster onder meer door lesroosterfaciliteiten en doeltreffende leerlingbegeleiding (mentor).
De leerlingen krijgen les in diverse dansdisciplines (klassieke danstechniek, moderne danstechniek verschillende stijlen, improvisatie, caractère/werelddans) aangevuld met diverse workshops verzorgd door professionele dansers uit de Nederlandse en internationale danswereld.

Het Stedelijk Lyceum (HSL) Kottenpark
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

T Lucassen
tlucassen@hetstedelijklyceum.nl
053 482 1200


hetstedelijk.nl/nl/kottenpark/onderwijs/cultuur/vooropleiding-theaterdans