Gerrit van der Veen College

Gerrit van der Veenstraat 99
1077GT Amsterdam
gerritvdveen.nl
Gerrit van der Veen College

Samenwerking met DaMu-vooropleidingen

Het Gerrit van der Veen College is een DansMuziek, DaMu school. We hebben een samenwerkingsverband met de vooropleidingen van:

• de Nationale Balletacademie AHK

• Lucia Marthas Institute for Performing Arts

• het Conservatorium van Amsterdam AHK

• de 5 O ‘Clock Class AHK

Leerlingen die aan één van deze instellingen een vooropleiding volgen (DaMu-leerlingen), doorlopen op het Gerrit van der Veen College hun opleiding voor havo of vwo. Zij hebben een aangepast rooster en kunnen zich daardoor intensief aan de vooropleiding dans of muziek wijden. Wij zijn trots te melden dat wij als enige school in Amsterdam in het bezit zijn van een DaMu-licentie.

Onderbouw

De DaMu-leerlingen, behalve de 5 O ‘Clock leerlingen , zitten de eerste drie jaar van hun opleiding bij elkaar in de klas: 1B, 2B en 3B. Omdat voor hen een uitgestelde determinatie geldt, worden deze leerlingen pas aan het einde van het tweede leerjaar naar havo dan wel naar vwo bevorderd.

Bovenbouw

In de bovenbouw worden leerlingen -afhankelijk van het gekozen profiel- in verschillende klassen geplaatst. Voor hen is er het DaMu Studiecentrum: een thuisbasis ontwikkeld om het tegelijktijdig volgen van twee opleidingen zo aangenaam mogelijk te maken.

Wanneer DaMu-leerlingen niet in staat zijn de reguliere lessen bij te wonen, kunnen zij hier zelf aan het werk gaan met behulp van de elektronische leeromgeving (ELO) op Magister. Door het gebruik van het DaMu Studiecentrum is het voor DaMu-leerlingen mogelijk om alle profielen te kiezen. Bij het profiel Cultuur&Maatschappij worden alle lessen klassikaal gegeven, bij de overige profielen is de regeling dat maximaal 10% van de lessen in die profielen niet in het rooster worden opgenomen wanneer dat niet passend te maken is.

De DaMu leerlingen volgen het dans- of muziekprogramma van hun vooropleiding op verschillende locaties in Amsterdam.

Sandrine Sarazin onderhoudt als coördinator vooropleidingen het contact tussen alle betrokken

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Manon van der Garde
info@gerritvdveen.nl
020-679 99 05


gerritvdveen.nl