Bonnefanten College

Eenhoornsingel 100
6217 CW Maastricht
bonnefantencollege.nl
Bonnefanten College
Dancers are the athletes of God   (Albert Einstein)
Opleiding Dans Maastricht / Intensieve DansAcademie is een samenwerking van Codarts, LVO Maastricht en Kumulus om jong danstalent de gelegenheid te geven een vooropleiding/ intensief danstraject op maat te volgen tot ‘technisch geschoolde hedendaagse dansers’. De individuele ontwikkeling en coaching van het danstalent staat centraal.
Tijdens de vooropleiding krijgen jonge talenten naast hun fysieke, danstechnische training ook veel andere vaardigheden mee die van belang zijn voor het beoefenen van het dansvak, zoals zelfdiscipline ‐ incasseringsvermogen – inlevingsvermogen ‐ creatief denkvermogen ‐ zelfstandig kunnen werken – kunnen werken in een team ‐  en het kunnen presenteren voor (een groot) publiek.  ODM/IDA levert jonge dansers af die beschikken over eigenheid, authenticiteit en sociale vaardigheden.

We bieden 3 trajecten voor zowel binnen- als buitenschoolse leerlingen:

  • Het Opleidingstraject (i.s.m. Codarts);
    de leerling volgt minimaal 8 lessen van 1, 5 uur per week.
    Binnenschools (Bonnefanten College-Codarts) met vrijstellingen in het schoolrooster volgens de Damu regeling. Het danscijfer telt mee als rapportpunt. De leerling ontvangt bij het afsluiten van de opleiding een Diploma Dans.Verplichte vakken: 4x klassieke dans, 2x moderne dans, 1x contemporary urban, 1x improvisatie.

Toelatingseisen:
Er dient een meer dan gemiddeld talent aanwezig te zijn voor dans
Er dient een basis voor dans aanwezig te zijn
De leerling moet bereid zijn extra tijd en energie in de training te steken
De leerling moet de ambitie hebben om na het VO naar een MBO of HBO vervolg dansopleiding te gaan.

  • Het Intensieve traject (i.s.m. Kumulus);de leerling volgt minimaal 6 lessen van 1,5 uur per week met vrijstellingen in het schoolrooster voor Lichamelijke Opvoeding wanneer de school hiermee akkoord gaat. Het danscijfer telt dan mee voor het vak LO. De leerling ontvangt bij het afsluiten van de opleiding een Certificaat Dans.

Toelatingseisen:
Er dient een meer dan gemiddeld talent aanwezig te zijn voor dans
Er dient een basis voor dans aanwezig te zijn
De leerling moet bereid zijn extra tijd en energie in de training te steken

  • Het Basistraject (i.s.m. Kumulus);de leerling volgt minimaal 4 lessen van 1,5 uur per week zonder vrijstellingen in het schoolrooster. De leerling ontvangt bij het afsluiten van de opleiding geen diploma of certificaat.

Toelatingseisen:
Er dient een meer dan gemiddeld talent aanwezig te zijn voor dans
Er dient een basis voor dans aanwezig te zijn
De leerling moet bereid zijn extra tijd en energie in de training te steken

NB!: Leerlingen in het intensieve en basistraject ‘trainen mee’ in de lessen van het opleidingstraject. Deze leerlingen dienen te voldoen aan de zelfde niveau eisen en worden gehouden aan de zelfde regels als de leerlingen in het opleidingstraject (zie studiegids).

Dansonderwijs op ODM/IDA vindt plaats binnen de volgende fases:

Basisonderwijs (Junioren): Het aanleren van de basistechnieken van klassieke en moderne dans, brede oriëntatie op dans, waarin danstalent en ontwikkelingsmogelijkheden ontdekt en gestimuleerd worden. Aantal lessen: 4 lessen per week.
(E 460,- voor het hele jaar.)

Voortgezet onderwijs (Niveau 1 t/m 5): opbouw van het onderwijs waarin de danskwaliteiten verder worden ontwikkeld om te komen tot het topniveau van het dansvakonderwijs in het HBO. Aantal lessen: 10 tot 14 lesuren per week. Ook in weekenden en vakanties komen regelmatig verplichte workshops en repetities voor.
(Ouderbijdrage E 1200,- per jaar, kan in termijnen worden betaald)

Bonnefanten College
Bonnefanten College
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Liesbeth Wiertz
opleiding-dans.nl